CDQ Albania Sh.p.k merr pjese ne seminarin e organizuar nga KONFINDUSTRIA

Konfindustria Shqiptare dhe Fondacioni ABC organizoi semianarin : “ Inovacioni ne Menaxhimin Cilesor te Bizneseve “ i cili synon te ndergjegjesoje, informoje, koordinoje, ndihmoje, nepermjet transferimit te njohurive, bizneset, ne forcimin e Menaxhimit Cilesor.   Ne kete seminar ishte e ftuar edhe kompania jone e cila prezantoni materialin me titull: “Certifikimi i menaxhimit cilesor sipas standarteve europiane. Rendesia e implementimit ne biznes”