ICDQ Sh.p.k merr pjese ne seminarin e organizuar nga KONFINDUSTRIA

Konfindustria Shqiptare dhe Fondacioni ABC organizoi semianarin :

“ Inovacioni ne Menaxhimin Cilesor te Bizneseve “ i cili synon te ndergjegjesoje, informoje, koordinoje, ndihmoje, nepermjet transferimit te njohurive, bizneset, ne forcimin e Menaxhimit Cilesor.   Ne kete seminar ishte e ftuar edhe kompania jone e cila prezantoni materialin me titull:

“Certifikimi i menaxhimit cilesor sipas standarteve europiane. Rendesia e implementimit ne biznes”