Kush Jemi

C.D.Q Albania Sh.p.k ME NIPT num. L11408024U eshte e regjistruar ne QKR ne 08/02/2011.Me perfaqesues ligjor Z.Cosimo Pellegrino.Per me shume informacione mund te gjeni ekstraktin e QKR te seksoni i webpage tone “DOKUMENTA “. https://www.icdq.al/dokumente.php?idr=20&lang=2 CDQ ALBANIA sh.p.k, ( www.icdq.al ) eshte nje organizem certifikimi i pavarur , per sistemet e menaxhimit te cilesise , ambientit, produktit , sigurise ushqimore dhe sigurise ne pune i krijuar ne 2010 , qe funksionon ne respekt te plote te normave nderkombetare dhe ne vecanti duke respektuar kodin e mirefunksionimit te organizmave te certifikimit UNI EN ISO/IEC 17021 dhe UNI CEI EN 45011, dhe mbi te gjitha duke respektuar plotesisht principet e transaprences, profesionalitetit , kompetences, privacy , dhe paanshmerise .Kompania jone lind nga eksperienca e suksesshme e CDQ Italia S.r.l (www.cdqitalia.it) ,e krijuar ne 2001, me qellim kryesor kalimin e kompetencave te personelit te saj te kualifikuar dhe know-how te CDQ Albania dhe qe ka pjesmarrje ne aksione edhe ne spanje te ICDQ S.L. (www.icdq.es) me seli ne Barcellona dhe CERSIST me seli ne Sassari Itali .Kjo eksperience eshte transferuar teresisht te CDQ ALBANIA sh.p.k, e cila qe ne fillimet e saj ka shtuar ne logon e saj shprehjen , “ per nje cilesi me vela te hapura” per una qualità a gonfie vele” dhe ky ka qene gjithmone vizioni dhe qellimi yne per ti garantuar klientit nje sherbim cilesor, te besueshem dhe profesional.Organizmi yne ne vetem 2 vjet aktivitet ne shqiperi , eshte nje ka organizmat leader te sektorit ne vend me me shume se 100 kompani, autoritete publike dhe subjekte private te certifikuara.I gjithe ky sukses edhe si pasoje e presences te nje stafi te kualifikuar me njohurite e duhura ne menyre qe te interagoje ne menyre efikase me klientet dhe bashkepunetoret tane.

CDQ ALBANIA sh.p.k eshte e akredituar nga ESYD me certifikate numer 846 ( Ente Greco di Accreditamento).Detaje per kodet , sektoret dhe Certifikatat ISO te akredituara mund ti gjeni ne linkun e meposhtem :
http://www.esyd.gr/portal/p/es/en/showOrgInfo.jsp?id=125529

Cfare Bejme

SHERBIMET E OFRUARA NGA CDQ Albania:

 • SISTEMI I MENAXHIMIT TE CILESISE – UNI EN ISO 9001:2008
 • SISTEMI I MENAXHIMIT TE AMBIENTIT – UNI EN ISO 14001:2004
 • SISTEMI I MENAXHIMIT TE SHENDETIT DHE SIGURISE TE PUNETOREVE NE VENDET E PUNES – OHSAS 18001
 • SISTEMI I MENAXHIMIT TE SIGURISE USHQIMORE – UNI EN ISO 22000:2005
 • GJURMUESHMERIA NE RRJETIN AGROUSHQIMOR – UNI EN ISO 22005:2008
 • CERTIFIKIMI I PRODUKTEVE AGROUSHQIMORE
 • SISTEMI I MENAXHIMIT TE AUTOKONTROLLIT HACCP – UNI 10854
  GLOBAL GAP – BRC – IFS
 • MARKA CE
  CERTIFIKIMI I ETIKES SOCIALE NORMA SA 8000 ( per non-profit , dhe kompani qe kane si qellim permiresimin e benefiteve te shoqerise)
  TRAJNIME DHE KURSE PER AUDITOR-LEAD AUDITOR

Misioni i Firmës & Objektivat

Falë raporteve të mbajtura me organizma të jashtëm I.C.D.Q. ka mundësinë të shfrytëzojë një rrjet kombëtar e ndërkombëtar verifikuesish të specializuar dhe është në gjendje të ofrojë një shërbim çertifikimi në përputhje me nevojat e çdo Kompanie.

ICDQ ka objektivat e mëposhtme:

 • Kualifikim dhe trajnim të vazhdueshëm të personelit të brëndshëm dhe të jashtëm të Organizmit të Çertifikimit nëpërmjet trajnimit të vahdueshëm, permbushjes së kërkesave;
 • Besueshmërisë ndaj kompanive kliente duke vendosur marrëdhënie të rëndësishme mirësjelljeje dhe trasparence

Angazhimi ynë është që të jemi gjithmonë në anën tuaj për të përshtatur sistemin tuaj të biznesit apo produktit final me ate te standardeve nderkombetare ISO që siguron qëndrueshmëri afatgjatë , efikasitet dhe rit besueshmërinë e klientit .
Në këtë detyrë te thjeshtë, por sfiduese, ne kombinojme mundësine për të përmbushur një shumëllojshmëri të kërkesave për çertifikim , nga sistemi për produktet, si dhe testeve laboratorike, testimin, miratimet, sipas standardeve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare dhe udhëzime.
Ne duam të ju japin mjete të dobishme për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm në harmoni me mjedisin dhe qe të punoni me shumë në mënyrë të sigurtë dhe efikase,per përmirësimin e cilësisë së jetës.
Kjo është në sajë të një eksperiencë të konsoliduar, e fituar në kuadër të një grupi me shumë se 10 vjecar që nga themelimi i tij, dhe qe është në shërbim të individit dhe të kompanive private ose publike.
Misioni ynë, është që të jetë pika juaj e referimit nga ana teknike dhe ndërlidhja e progresit njerëzor dhe atij teknologjik.