SHERBIMET

OHSAS 18001

Sistemi i Administrimit të Sigurisë dhë Shëndetit të Punonjësve Çfarë është? Çertifikimi OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) përcakton…

ÇERTIFIKIMI I PRODUKTIT

CDQ Albania ka zhvilluar një sërë shërbimesh në sektorin Agroushqimor që i përgjigjen në mënyrë të plotë kërkesave të cilësisë dhe sigurisë, si Çertifikimi Vullnetar i…

SISTEMET E MENAXHIMIT PËR SIGURINË USHQIMORE

Norma ISO 22000 lind kryesisht me qëllim që të harmonizojë në nivel ndërkombëtar standartet e ndryshme vullnetare të zhvilluara brenda kufijve kombëtar për zhvillimin dhe…

MARKATURA CE

Markatura CE është treguesi i përputhshmërisë së produktit me kërkesat thelbësore të sigurisë të parashikuara nga një ose disa Direktiva komunitare që i aplikohen produktit….