ICDQ CERTIFIKON BASHKINE E TIRANES

PROJEKTI "MARKETINGU TURISTIK TERRITORIAL DHE TEKNIKAT E MENAXHIMIT "25 e 26 maj 2010

PROJEKTI “ÇERTIFIKIMI I PRODUKTIT DHE PROCESIT NE SEKTORIN E PESHKIMIT DHE AGROUSHQIMOR” 3/12/2009 -TIRANE

Seminari mbi "Teknikat dhe Impiantet për Sektorin e Verës" në kuadrin e eventit te "Poezisë së verës" - 20 mars 2010, në Muzeun Historik Kombëtar.