TRAJNIME

Nevoja për të disponuar aftësitë gjithnje e me të kualifikuara dhe njohurite në të gjitha fushat profesionale, ka bërë  themelore dhe të domosdoshme te niset një rrugë drejt karrierës per te përmbushur kërkesat specifike në tregun e punes. Nëpërmjet përgatitjes te një sistemi trajnimi gjithëpërfshirës dhe dinamik  bëhet projektimi dhe nxitja e kurseve profesionale dhe Master që mund të pasurojne  dhe te zhvillojne  njohurite ,  operacionale per:

– Te Diplomuarit e rinj në kërkim për një vendosje ne tregun  e  punës te prirur për  te zhvilluar aftësitë e tyre;
– Profesionistëve në çdo fushë të cilët dëshirojnë të rriten dhe të zgjerojne aftësitë e tyre;
– Menaxherët e kompanive të cilët dëshirojnë  të shtojne vlerën për punonjësit e tyre, si dhe per veten e tyre.

Për leksionet dhe trajnimet CDQ Albania mbështetet në ekspertet e specializuar, duke ofruar një sfond profesional dhe nje mësimedhenie në një nivel të lartë të karakterit profesional ndërkombëtar.

Të gjithe pjesetarit e stafit në fakt, janë vlerësuar me kujdes dhe jane të zgjedhur për të siguruar standardet e cilësisë  te cilat janë thelbësore për një industri që po rritet me shpejtësi.

CDQ Albania përqendrohet në trajnimin e profesionistëve dhe organizatave  në fushat e meposhteme:

AUDITOR SISTEMI MENAXHIMI TE CILESISE   – UNI EN ISO 9001

AUDITOR SISTEMI MENAXHIMI TE AMBJENTIT  – UNI EN ISO 14001

  • AUDITOR SISTEMI I SIGURISE USHQIMORE –  ISO 22000
  • AUDITOR PER GJURMUESHMERINE E  SISTEMIT AGROUSHQIMOR – ISO 22005

AUDITOR SISTEMI MENAXHIMI TE SHENDETIT DHE SIGURISE NE PUNE – OHSAS 18001

Kurset mund të jepen  në: Shqip, Anglisht,  Italisht,  Spanjisht

Mund te organizohen kurse bazuar edhe ne disponibilitetin e te interesuarve.