Konfindustria Shqiptare dhe Fondacioni ABC organizoi semianarin : 

“ Inovacioni ne Menaxhimin Cilesor te Bizneseve “ i cili synon te ndergjegjesoje, informoje, koordinoje, ndihmoje, nepermjet transferimit te njohurive, bizneset, ne forcimin e Menaxhimit Cilesor.    Ne kete seminar ishte e ftuar edhe kompania jone e cila prezantoni materialin me titull:   “Certifikimi i menaxhimit cilesor sipas standarteve europiane. Rendesia e implementimit ne biznes”    Projekti eshte konceptuar ne: evidentim, trainim, konsulence, zbatim, te modeleve inovative ne menaxhim, te kompanite te afta te implementojne inovacionin menaxherial, nepermjet certifikimit te menaxhimit cilesor.
Ceshtjet qe u trajtua ne seminar ishin:
– Permiresim te klimes se Biznesit nepermjet perfshirjes se tij ne procesin e Inovacionit dhe Teknologjise.
– Strategjia e Inovacionit dhe e Teknologjise se Biznesit
Bashkim Sykja – Drejtor SME Ministria e Ekonomise
– Inovacioni menaxherial. Pyetsor te nevojave te Biznesit per inovacion dhe certifikim me standartet e cilesise
Evis Sila – Kordinator KISH
– Certifikimi i menaxhimit cilesor sipas standarteve europiane. Rendesia e implementimit ne biznes.
Cossimmo Pelegrino – CDQ Italia
– Perse duhet certifikuar nje ndermarje? Klima e certifikimit ne Shqiperi

Seminari u organizua diten e marte date 17 Shtator ne Vila Palma Rr. Brigada e 8 te , prane ish bllokut Tirane, nga ora 10.00 -13.00.