Pjesemarrje ne projektin e AIDA - Fondi i konkurueshmerise

Deshirojme te komunikojme se shume biznese Shqipetare jane Certifikuar nga organizmi jone i Certifikimit ICDQ ALBANIA SH.P.K  fale informimit dhe suportit per pjesemarrjen e tyre ne projektin e organizuar nga AIDA (Agjensia Shqipetare  e zhvillimit te investimeve ) per trajnimin dhe dhenin e certifikatave Iso per sektore te ndryshem aktiviteti me qellim kryesor nxitjen e inovacionit dhe konkurrueshmerise te bizneseve Shqipetare dhe implementimin e standarteve nderkombetare. Ne linkun e meposhtem mund te gjeni informacione te metejsheme :

http://aida.gov.al/?p=1040