CDQ ALBANIA AKREDITOHET EDHE NGA ESYD

Deshirojme te komunikojme se organizmi jone,  CDQ Albania sh.p.k eshte akredituar  nga Enti  Kombetar prestigjoz Grek  ESYD mbasi ka kaluar me sukses te gjitha  kontrollet dhe auditimet e parashikuara per leshimin e Certifikatave  ISO 9001- 14001- 22000 -18001.
ESYD eshte edhe pjesetar me te drejta te plota i  EA ( European Accreditation) e IAF ( International Accreditation Forum )

Kodet,sektoret dhe te gjitha detajet mund ti gjeni te linku i meposhtem :

http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/en/showOrgInfo.jsp?id=125529