ISO 39001:2012 - Siguria rrugore

ISO 39001:2012 i drejtohet të gjitha kompanive dhe organizatave publike ose private aktive në fushën e transportit dhe logjistikës, që ftohen për të planifikuar, menaxhuar dhe kontrolluar infrastrukturën e transportit.
Standardi specifikon kërkesat për menaxhimin e sistemit të sigurisë së trafikut rrugor për të reduktuar aksidentet, me anë të një politike të përshtatshme, zhvillimit të objektivave dhe informacionit.

Për të kërkuar informacion dhe / ose kuotat për Certifikimin sipas ISO 39.001 mos hezitoni të kontaktoni zyrat tona.