ICDQ SH.P.K mer pjese ne seminarin : "PRINCIPET E PERGJEGJSHMERISE SOCIALE TE KORPORATAVE"

Instituti i Kerkimeve Urbane ne bashkepunim me UNDP organizoi ne daten 4 Tetor 2013 ne Shkoder – Hotel Argenti seminarin me titullin :

PARIMET / PRINCIPET E PERGJEGJSHMERISE SOCIALE TE KOORPORATAVE 

Ne kete Semianr ishte prezente edhe kompania jone ICDQ SH.P.K me dy perfaqesues , e cila  beri prezantimin per sa i perket pjese te implemnetimit dhe instrumentave implementuese te certifikimeve ISO 9001-SA 8000 – ISO 14001 – ISO 18001.