Në vitet 2018-2019 pritet një revolucion real në nivel ndërkombëtar dhe evropian me hyrjen në fuqi të ISO 45001: 2018 (lëshimi i standardit në Mars 2018) dhe dokumenti EA-3/13 M : 2016 (lëshuar nga EA European Accreditation, Qershor 2016, aplikimi i të cilit do të jetë i detyrueshëm në vendet EA nga 20/06/2019).

Në Itali, nuk do të jetë më efektiv dokumenti RT-12 Sincert, i cili ka përcaktuar rregullat për akreditimin e Trupave të Certifikimit dhe ato për Kompanitë e Çertifikuara për më shumë se një dekadë.

Ideja fillestare e EA ishte të përdorte EA-3/13 M: 2016 (ISO / IEC 17021-1 për Çertifikimin e Sistemeve të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë së Punëtorëve) së bashku me ISO 45001, por vonesat e vazhdueshme në miratimin e tij nuk do të lejojnë këtë parashikim.

Puna për miratimin e ISO 45001 vazhdon dhe duket se është përshpejtuar: në Shtator 2017, në Malacca u mbyll takimi ISO / PC 283 për të shqyrtuar komentet mbi draftin e dytë të Standardit Ndërkombëtar (DIS 2), të pranuar gjatë votimit të mëparshëm të Korrik 2017. Komiteti i ISO / PC 283 do të përgatisë tekstin e ri (pritet deri në Dhjetor 2017) i cili do të dërgohet në të gjitha enteve të standardeve, siç është FDIS. Nëse gjithçka do të shkojë sipas planifikimit, FDIS duhet të votohet brenda një kohe të shkurtër për të mundësuar publikimin përfundimtar të standardit deri në Mars 2018.