Njoftim për të gjithë entet prokuruese:  Standardi SA8000 ka të bëjë me çertifikimin etik. Ky standard është pronësi e Social Accountability Accreditation Service, prandaj të gjithë çertifikatat e lëshuara pa logon SAI janë false. Për më tepër, kontaktoni saas@saasaccreditation.org. Gjithashtu, në Website http://www.saasaccreditation.org/, gjeni listën e kompanive të çertifikuara.