ICDQ – Metroil partnership in Greece

ICDQ group enters the Greek market with the first certification to Cloudeo Hellas; ICDQ, an international Certification Body carrying experience with a presence in over 16 countries over the last 20 years has recently made a strategic agreement with the Greek Startup Metroil Labs to enter Greek Market for their Certification services. The first certified systems…

ICDQ certifikon Bashkinë e Tiranës sipas standardit ISO 9001:2015

Më 08/02/2019 pranë Hotel Tirana International, salla BLUE, u mbajt takimi përmbyllës “CILESIA NE INSTITUCIONET PUBLIKE”, në kuadër të projektit “MANAXHIMI I CILESISE NE ADMINISTRATEN PUBLIKE ”, financuar nga rajoni i Puglia-s – Koordinimi i Politikave Ndërkombëtare – Seksioni i Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Morën pjesë: Arbjan Mazniku – Nën/Kryetar i Bashkisë Tiranë; Claudio Polignano – Rajoni…

ICDQ ofron çertifikim për standardin SA8000 në partneritet me ABS, trupë e akredituar nga SAI

Njoftim për të gjithë entet prokuruese:  Standardi SA8000 ka të bëjë me çertifikimin etik. Ky standard është pronësi e Social Accountability Accreditation Service, prandaj të gjithë çertifikatat e lëshuara pa logon SAI janë false. Për më tepër, kontaktoni saas@saasaccreditation.org. Gjithashtu, në Website http://www.saasaccreditation.org/, gjeni listën e kompanive të çertifikuara.

 

 

ISO 14001:2015

Zbatimi i një sistemi të menaxhimit mjedisor në përputhje me standardin ISO 14001 lejon kompanitë të menaxhojnë në mënyrë sistematike aspektet specifike mjedisore të të gjithë aktiviteteve, me qëllim të promovimit të mbrojtjes së mjedisit dhe ndikimit mjedisor të proçeseve prodhuese.